Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng một phần dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2

2021-06-04

       Ngày 04/6/2021, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 đã ký Nghị quyết về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng một phần dự án lô LKV-02A, LKV-02B, LKV-03A, LKV-03B, LKV04B thuộc khu I - giai đoạn 2 Khu đô thị HUD Sơn Tây.

Xem thêm

Thông báo về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

2021-05-24

     Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân...

Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ và bổ nhiệm...

2021-05-12

        Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị...

Đại hội cổ đông thường niên Công ty HUD3 năm 2021...

2021-04-22

       Sáng ngày 22/4/2021, tại trụ sở chính Công...

Báo cáo tài chính quý I/2021 của Công ty HUD3

2021-04-20

Công ty cổ phẩn đầu tư và xây dưng HUD3 trân trọng...

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty HUD3

2021-04-02

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông...

2021-04-01

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và...

2021-04-01

       Sáng ngày 23/3/2021, Công ty cổ phần đầu tư...

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đầu...

2021-03-12

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 8

Tổng số người truy cập : 115697

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực