Giấy ủy quyền Công bố thông tin

2023-03-01

       Công ty HUD3 điều chỉnh nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ bà Nguyễn Thu Ngân cho Ông Tạ Duy Hưng Nguyễn Thu Ngân kể từ ngày 01/03/2023.  

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 của Công ty HUD3

2023-01-19

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Giải trình tình trạng chứng khoán bị kiểm soát quý...

2023-01-19

        Giải trình tình trạng chứng khoán bị kiểm...

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC...

2022-08-12

       Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong...

Giải trình Báo cáo tài chính

2022-05-05

       Giải trình Báo cáo tài chính về việc đưa ra...

Báo cáo tài chính của Công ty HUD3 quý IV/2021

2022-01-21

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty HUD3

2021-11-24

      Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân...

Báo cáo tài chính của Công ty Quý III/2021

2021-10-19

        Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 113040

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực