Báo cáo tài chính Công ty HUD3 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán

2020-08-06

      Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý khách hàng và Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30/6/2020.

Xem thêm

"?>

Công ty HUD3 áp dụng các biện pháp phòng chống...

2020-04-06

Từ đầu tháng 3/2020, Công ty HUD3 đã áp dụng nhiều...

"?>

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

2020-01-30

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

"?>

HUD3 công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

2020-01-20

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kính gửi...

"?>

Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần...

2019-12-25

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 gửi tới...

"?>

Công ty HUD3 tuyển dụng 01 chuyên viên pháp chế

2019-12-18

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đang có...

"?>

[TB] Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty HUD3...

2019-12-02

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

"?>

Công ty HUD3 tuyển dụng 01 chuyên viên pháp chế đi...

2019-11-11

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đang có...

"?>

HUD3 công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019

2019-10-29

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kính gửi...

"?>

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 4

Tổng số người truy cập : 11535

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực