Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty

2019-04-16

Công ty Cp đầu tư và xây dựng HUD3 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Vương Đăng Phương, đồng thời Hội đồng quản trị cũng bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Tùng giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 16/4/2019

Xem thêm

Công ty HUD3 sẽ tổ...

2019-04-14

Hội nghị chuẩn bị cho công tác Đại hội thường niên...

HUD3 - Báo cáo...

2019-04-04

Công ty HUD3 công bố Báo cáo thường niên năm 2019...

Quyết định thu khoản...

2019-03-13

 Quyết định của Thanh tra bộ tài...

Thông báo chốt DS cổ...

2019-03-04

Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 công bố...

Công bố Báo cáo tài...

2019-01-29

Công ty Cp đầu tư và xây dựng HUD3 công bố báo cáo...

Công bố thông tin về...

2018-12-29

Thực hiện quyết địnhcủa Chánh thanh tra Bộ tài...

< 1 | 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,
121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Website: www.hud3.com.vn
Điện thoại : 02433.824.572
Fax: 04233.827.991 
Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,
121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Website: www.hud3.com.vn
Điện thoại : 02433.824.572
Fax: 04233.827.991 
Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực